Stabilizacja osuwisk

Przyczyną powstawania osuwisk jest najczęściej erozja wodna. Dodatkowo pozbawienie szaty roślinnej, która korzeniami zatrzymuje masy ziemi przyśpiesza proces degradacji. Ogólnie stawiając nowe konstrukcje w miarę możliwości unika się zagospodarowywania takich miejsc. Jeśli jednak teren jest już w użyciu, a wystąpiło osuwisko należy je odpowiednio zabezpieczyć.

Stabilizacja osuwisk

Pierwszym krokiem jest inwentaryzacja osuwiska. Następnie patrząc na swoiste cechy danego przypadku dobiera się odpowiednie zabezpieczenie. W niektórych lżejszych przypadkach wystarcza zastosowanie konstrukcji odwadniających tzw. ostróg drenujących wykonanych z kamienia czy obciążenia nasypem. Chcąc stabilizować zbocza strome oraz takie na gruntach spoistych oraz o charakterze pozornej spoistości wykonuje się kotwy gruntowe. Są one wykonywane za pomocą długich prętów stalowych wprowadzonych w głąb zbocza. Razem z nim tworzą elastyczną, spójną, masywną konstrukcję, która otrzymuje większą wytrzymałość na ścinanie oraz rozciąganie.

Stabilizacja osuwisk stabilizacja-osuwisk
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mur Tessyński

Mur Tessyński jest to konstrukcja stworzona z pali pionowych, które stanowią fundament oraz zbrojenie muru oporowego i pali wprowadzonych w grunt ukośnie. Te ostanie działają jako kotwie zapewniając stabilność. Pionowo ustawia się mikropale, które zakończone zostają w warstwie nośnej. Zapewniają one stabilność gruntu w strefie poślizgu, przy tym przenoszą siły ścinające oraz stanowią swoisty fundament. Natomiast mikropale prowadzane pod kątem w grunt również są zakończone w stałej warstwie. Ich działanie polega na przytrzymywaniu ruchu warstwy gleby dzięki czemu zapewnia dodatkową stabilizację. Ta technologia jest bardzo korzystna ze względu na to, że szybko można ją wykonać i nie jest konieczne zamykanie ruchu na wzmacnianych odcinkach dróg.

Palisady i ścianki z kolumn

Kiedy osuwisko jest bardzo rozległe oraz warstwa poślizgu położona jest głęboko uzasadnione jest stosowanie do zabezpieczenia palisad. Do ich tworzenia wykorzystuje się pale CFA czy pale FDP. Dodatkowo w celu polepszenia stabilności stosuje się zbrojenie sztywne w postaci rur stalowej albo kształtowników. Niekiedy nawet zaleca się stosować do zabezpieczania takich osuwisk szerokich studni.

Nie da się zatrzymać procesu osuwania się gleby, można co najwyżej maksymalnie go spowolnić. Dlatego w ramach prawnych są wykonane rozpoznania obszarów zagrożonych osuwiskami. Ponadto zabezpieczanie powstałych zagrożeń jest kosztowne i nietrwałe, w związku z tym unika się w miarę możliwości prowadzenia przez takie tereny dróg czy innych inwestycji.

Źródła: