Bezpiecznik automatyczny i jego znaczenie

Instalacja elektryczna wymaga zastosowania wielu elementów osprzętu, przy czym jednym z nich może być urządzenie, które z jednej strony jest niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania, z drugiej natomiast jego zadanie polega na spełnianiu określonej roli.