Stabilizacja osuwisk

Przyczyną powstawania osuwisk jest najczęściej erozja wodna. Dodatkowo pozbawienie szaty roślinnej, która korzeniami zatrzymuje masy ziemi przyśpiesza proces degradacji. Ogólnie stawiając nowe konstrukcje w miarę możliwości unika się zagospodarowywania takich miejsc. Jeśli jednak teren jest już w użyciu, a wystąpiło Czytaj więcej