Jak wyglądają ekspertyzy budowlane? Jak wyglądają ekspertyzy budowlane?

Ekspertyzy budowlane przeprowadzane są najczęściej podczas zakupu domu lub mieszkania, a także każdej innej nieruchomości, przy modernizacji budynku i zmianie jego przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz jeżeli dostrzeżemy niepokojące defekty konstrukcji. Obejmują działania niezbędne do właściwej i rzetelnej oceny stanu technicznego budynku.

Ekspertyza budowlana i opinia techniczna

W zależności od oczekiwań klienta firmy dokonują oceny stanu technicznego budynku w formie opinii technicznej lub ekspertyzy budowlanej. Pierwsza z nich dokonywana jest na podstawie oględzin oraz analizy wstępnej dokumentacji projektowej. Może się w niej znaleźć ocena poszczególnych elementów budynku, ale także całej inwestycji, co jest uzależnione od wymagań i oczekiwań klienta. Należy zadbać, aby wybrana przez nas firma dokonała bardzo wnikliwej wizji lokalnej, dzięki czemu otrzymamy bardzo szczegółową i rzetelną ocenę stanu technicznego.

Jak wyglądają ekspertyzy budowlane? Jak wyglądają ekspertyzy budowlane? dom-garaz

Ekspertyza budowlana to z kolei ocena, która jest wystawiana na podstawie dodatkowo wykonanych pomiarów i badań, a także często niezbędnych odkrywek. Dokonuje się wyliczeń związanych z wytrzymałością ścian, fundamentów, stropów i elementów konstrukcyjnych. Jedną z firm, która wykonuje zarówno ekspertyzę budowlaną, jak i podejmuje się wydania opinii technicznej, jest figura.team. Wyróżnia ją jednoznaczna ocena, a także bardzo szczegółowo przedstawione wnioski.

Ekspertyza budowlana korzystna dla klienta

Dzięki ekspertyzie budowlanej przeprowadzonej jeszcze przed zakupem nieruchomości możemy w odpowiednim momencie dostrzec usterki i błędy w konstrukcji, co jest równoznaczne z uniknięciem kosztownych inwestycji. Ponadto zyskujesz pewność i spokój, że kupujesz budynek zgodny z zapisem w umowie. Przy ekspertyzie budowlanej przeprowadzanej przy modernizacji budynku otrzymujesz szczegółowy obraz usterek i tych elementów, które należy poprawić i udoskonalić.