Jak zabrać się do budowy studni?

Budowa studni na własny użytek jest z pewnością zajęciem czasochłonnym. W związku z czym, należy dokładnie zastanowić się, czy podołamy temu zadaniu. Należy dokładnie sprawdzić, jak wygląda miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby upewnić się, że na wyznaczonej posesji może stanąć studnia. Na budowę studni pobierającej wodę z pierwszego poziomu wodonośnego nie jest potrzebne zezwolenie. Jeśli studnia nie przekracza 30 metrów pod względem głębokości, a ilość pobieranej wody nie przekracza 5 m3 na dobę to także nie ma potrzeby nigdzie się zgłaszać.

Konkretne wskazówki

Natomiast, jeśli studnia ma inne wymiary to należy zgłosić się do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. Do zgłoszenia należy dołączyć rzuty usytuowania studni, a także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Kiedy po złożeniu dokumentów do miesiąca dany organ nie zgłosi sprzeciwu, to można zaczynać prace przy budowie studni. Taka procedura jest wystarczająca, kiedy buduje się studnię przy domu jednorodzinnym. Przy budowie studni wierconej koniecznie należy przedłożyć u wojewody projekt odwiertu wraz z dokumentacją hydrogeologiczną. Dzięki temu otrzymuje się kartę rejestracyjną oraz trzy podstawowe parametry studni, jakimi są: dopuszczalna wydajność, poziom zwierciadła statycznego wody i depresje. To pomoże bezbłędnie dobrać pompę i urządzenia do uzdatniania wody.

Jak zabrać się do budowy studni? studnia-1024x682

Niezbędne urządzenia

W trakcie budowy studni nie można zapominać o niezbędnych urządzeniach. Jednym z nich jest wiertnica do studni znajdująca się w ofercie firmy Staltechnika. Przeznaczona jest ona do wierceń geotechnicznych, wiercenia studni głębinowych oraz wierceń pod pompy ciepła Można jej używać na sucho, przy użyciu świdrów bądź na mokro, z zastosowaniem żerdzi. Maszyna taka posiada własny zespół napędzający. Sterowanie poszczególnymi elementami wiertnicy odbywa się w trybie hydraulicznym. Sprzęt w trakcie wiercenia studni może zostać zamontowany na podwoziu samochodowym, przyczepie bądź na podwoziu gąsienicowym. Wykonanie tego urządzenia charakteryzuje się wysoką jakością.